Hostivařský Kruťas 2020

3. ročník sedmičky na kterou nezapomenete. 

Datum a místo konání

Středa 23.9.2020 v 18:15, ul. K Jezeru, areál koupaliště Hostivař

 

Organizátor

Omo Free Sport z.s.,  ředitel závodu  Petr Polívka  +420 774 530 395  polivka.jr@email.cz

Časový program

Prezentace 16:15 – 18:10

Start  18:15 – hromadný 

Vyhlášení výsledků  19:15

Délka závodu 7km                     

 

Trať

Trať je velmi členitá a technicky i fyzicky náročná. Obsahuje prudké výběhy i seběhy, přírodní i umělé překážky.  Je orientována jako okruh kolem Hostivařské přehrady. Běží se po lesních pěšinách, písečných plážích, vodou, štěrkových i asfaltových cestách. První kilometr je po asfaltu. Na posledním kilometru jsou umístěny umělé překážky ve stylu OCR běhů. Převýšení na jeden okruh je překvapivé. Voda bude relativně teplá.

 

Individuální kategorie

Muži do 49let

Ženy do 39 let

Muži 50 a více

Ženy 40 a více

 

Hromadné kategorie

Smíšené teamy *

Team je možné registrovat z individuálně přihlášených závodníků. Je minimálně čtyřčlenný. Počet členů teamu není omezen. Minimálně dva členové teamu musí být ženy. Jiné pohlaví než muž či žena nebudeme akceptovat. Pořadí teamů určí součet časů členů. Do součtu se započítávají nejlepší dva mužské a dva ženské časy. Nejnižší vyhrává.

 

Startovné

250,- předem do 15.7.2020

300,- předem do 15.9. 2020

400.- na místě

Team 100,- na místě

Přihlášení předem se rozumí, že platba bude přijata nejpozději do zvýhodněného data. 

REGISTRACE

Hodnocení

3 nejlepší v každé kategorii – věcné ceny.

 

Další informace

Občerstvení v cíli závodu zajištěno

WC a venkovní sprchy v areálu koupaliště

Parkování na velkém parkovišti v ulici K jezeru

 

Podmínky

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Závodník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Při neúčasti v závodě nebo v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.

Naši partneři